رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد امام جمعه اردبیل از جراحی اقتصادی ناموفق دولت رئیسی

انتقاد امام جمعه اردبیل از جراحی اقتصادی ناموفق دولت رئیسی

انتقاد امام جمعه اردبیل از جراحی اقتصادی ناموفق دولت رئیسی