رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسر استاندار سابق خوزستان: شریعتی فردا به کشور برمیگردد

همسر استاندار سابق خوزستان: شریعتی فردا به کشور برمیگردد همسر استاندار سابق خوزستان: وی برای خرید تجهیزات ازمایشگاهی به دبی رفته و قطعا فردا به تهران بازمیگردد همسرم قانونی رفته چرا که اگر ممنوع الخروج بود که از همان فرودگاه به وی اجازه خروج نمیدادند. شریعتی آزمایشگاه ژنتیک در اهواز دارد و برای خرید لوازم […]

همسر استاندار سابق خوزستان: شریعتی فردا به کشور برمیگردد

همسر استاندار سابق خوزستان: وی برای خرید تجهیزات ازمایشگاهی به دبی رفته و قطعا فردا به تهران بازمیگردد

همسرم قانونی رفته چرا که اگر ممنوع الخروج بود که از همان فرودگاه به وی اجازه خروج نمیدادند.

شریعتی آزمایشگاه ژنتیک در اهواز دارد و برای خرید لوازم مورد نیاز ازمایشگاهش به دبی رفته است.

سفر همسرم قبل از حادثه متروپل برنامه ریزی شده و ربطی به جریانات اخیر ندارد

وی گفت قرار بود همسرم پس فردا برگردد ولی بخاطر شرکت در مراسم مرحوم دعایی فردا باز میگردد./ایرنا