رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس پلیس پیشگیری فراجا: به همراه داشتن این ۱۴ دارو توسط زائران حج ۱۴۰۱ ممنوع است

رئیس پلیس پیشگیری فراجا: به همراه داشتن این ۱۴ دارو توسط زائران حج ۱۴۰۱ ممنوع است به همراه داشتن قرص متادون و شربت متادون، قرص ترامادول و آمپول ترامادول، شربت اکسپکتورانت کدویین‌دار، قرص استامینوفن کدویین‌دار و آمپول و قرص دیازپام، قرص و آمپول بوپرونورفین، هیدرومرفین، آمپول مرفین و آمپول پتیدین توسط زائران حج ۱۴۰۱ ممنوع […]

رئیس پلیس پیشگیری فراجا: به همراه داشتن این ۱۴ دارو توسط زائران حج ۱۴۰۱ ممنوع است

به همراه داشتن قرص متادون و شربت متادون، قرص ترامادول و آمپول ترامادول، شربت اکسپکتورانت کدویین‌دار، قرص استامینوفن کدویین‌دار و آمپول و قرص دیازپام، قرص و آمپول بوپرونورفین، هیدرومرفین، آمپول مرفین و آمپول پتیدین توسط زائران حج ۱۴۰۱ ممنوع است.

توصیه می‎‌شود ۴۸ ساعت قبل از پرواز حجاج وسایل خود را به فرودگاه تحویل دهند. هر مسافر ۵۰۰۰ یورو و ۱۵۰ گرم طلا می‌تواند به همراه داشته باشد.