رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد

پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی: پرداخت نقدی یارانه همچنان انجام می‌شود. در ماه‌های آتی اگر موضوع کالابرگ به هر دلیلی پیاده‌سازی نشود، این روش پرداخت نقدی ادامه خواهد داشت.

پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد

سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی:

پرداخت نقدی یارانه همچنان انجام می‌شود.

در ماه‌های آتی اگر موضوع کالابرگ به هر دلیلی پیاده‌سازی نشود، این روش پرداخت نقدی ادامه خواهد داشت.