رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: ایران پاسخی قانع کننده درباره سه مکان اعلام نشده خود نداده است

گروسی: ایران پاسخی قانع کننده درباره سه مکان اعلام نشده خود نداده است مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: ایران پاسخی قانع کننده به سوالات ما درباره وجود مواد هسته‌ای در سه مکان اعلام نشده به آژانس نداده است.

گروسی: ایران پاسخی قانع کننده درباره سه مکان اعلام نشده خود نداده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد:

ایران پاسخی قانع کننده به سوالات ما درباره وجود مواد هسته‌ای در سه مکان اعلام نشده به آژانس نداده است.