رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: آقای رئیس جمهور! ملت با این درآمدها و هزینه‌ها چه طور زندگی کند؟

نماینده مجلس: آقای رئیس جمهور! ملت با این درآمدها و هزینه‌ها چه طور زندگی کند؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس : ملت طاقت گرانی و هزینه‌های بیشتر را ندارند. دولت باید راهکاری به مردم برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان نشان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی و نظام عادلانه‌ای حمایت می‌کنیم. به […]

نماینده مجلس: آقای رئیس جمهور! ملت با این درآمدها و هزینه‌ها چه طور زندگی کند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :
ملت طاقت گرانی و هزینه‌های بیشتر را ندارند.

دولت باید راهکاری به مردم برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان نشان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی و نظام عادلانه‌ای حمایت می‌کنیم.

به عنوان یک کشور نفت‌خیز و دارنده گاز و با پتانسیل و با خاک مرغوب برای کشاورزی و فرصت‌های زیاد برای رشد اقتصادی نباید وضعیت اقتصادی‌مان به گونه‌ای باشد که مردم توان خرید مسکن نداشته باشند.

آقای رئیس جمهور ما شما را دوست داریم اما سوال‌مان این است که با این درآمدها و هزینه‌ها ملت چه طور باید زندگی کنند؟/عصر ایران