رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهاجم سایبری به سایتهای شهرداری ناکام ماند

تهاجم سایبری به سایتهای شهرداری ناکام ماند زاکانی شهردار تهران: مهاجمین در تلاش بودند از خدمات رسانی شهرداری در مدت طولانی خودداری و خدمات را از حیز انتفاع خارج کنند که ناکام ماندند. نیروهای ما در مقابل این توطئه، جز ناکامی و سرافکندگی چیزی برای آنها باقی نگذاشتند ساعت ۱۲:۳۸ ظهر پنج شنبه هفته گذشته […]

تهاجم سایبری به سایتهای شهرداری ناکام ماند

زاکانی شهردار تهران: مهاجمین در تلاش بودند از خدمات رسانی شهرداری در مدت طولانی خودداری و خدمات را از حیز انتفاع خارج کنند که ناکام ماندند. نیروهای ما در مقابل این توطئه، جز ناکامی و سرافکندگی چیزی برای آنها باقی نگذاشتند

ساعت ۱۲:۳۸ ظهر پنج شنبه هفته گذشته حمله سایبری به سامانه های شهرداری صورت گرفت.

در همان زمان که این جنایت صورت گرفت، تیم های ما مستقر شدند و آنها در سایر برنامه‌های خود ناکام ماندند.

از روز سه شنبه این سامانه ها آماده بود و به واسطه دریافت ضرایب امنیتی و فراهم کردن زمینه برای جبران تعبیه احتمالی بدافزارها، سیستم امروز وارد مدار شد.