رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراد گرفت

شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراد گرفت سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات متعدد این شورا به طرح شفافیت قوای ۳ گانه از ارجاع آن به مجلس برای رفع ایرادات خبر داد. طحان نظیف: این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست بلکه راجع به مشمولان نحوه اجرا و سازوکارهای این طرح […]

شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات متعدد این شورا به طرح شفافیت قوای ۳ گانه از ارجاع آن به مجلس برای رفع ایرادات خبر داد.

طحان نظیف: این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست بلکه راجع به مشمولان نحوه اجرا و سازوکارهای این طرح است و جوانبی که باید در این طرح مورد نظر قرار گیرد.