رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدام آمریکا علیه سپاه

اقدام آمریکا علیه سپاه حساب توییتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطلاعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد.

اقدام آمریکا علیه سپاه

حساب توییتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطلاعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد.