رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال می‌شود؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال می‌شود؟ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود. در صورتی که این مصوبه توسط هیئت […]

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال می‌شود؟

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.

در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد/تسنیم