رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئولین مشکلات مردم را درک کنند

مسئولین مشکلات مردم را درک کنند رئیس قوه قضائیه: امروز شاهد ناراحتی و تحت فشار بودن مردم بخاطر برخی از مشکلات هستیم. مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند تا اگر شخصی نکته‌ای به آن‌ها گفت، غافل‌گیر نشده و با صبر و تحمل به بررسی و رفع مشکلات مردم بپردازند.

مسئولین مشکلات مردم را درک کنند

رئیس قوه قضائیه: امروز شاهد ناراحتی و تحت فشار بودن مردم بخاطر برخی از مشکلات هستیم.

مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند تا اگر شخصی نکته‌ای به آن‌ها گفت، غافل‌گیر نشده و با صبر و تحمل به بررسی و رفع مشکلات مردم بپردازند.