رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده آمریکا در امور ایران: به مسیر “دیپلماسی معنادار” متعهد هستیم

نماینده آمریکا در امور ایران: به مسیر “دیپلماسی معنادار” متعهد هستیم نماینده آمریکا در امور ایران: از جوزپ بورل و انریکه به دلیل ادامه همکاری نزدیک‌شان با ایالات متحده قدردانی می‌کنم. ما با مشورت با شرکای اروپایی خود همچنان به مسیر دیپلماسی معنادار متعهد هستیم.

نماینده آمریکا در امور ایران: به مسیر “دیپلماسی معنادار” متعهد هستیم

نماینده آمریکا در امور ایران:

از جوزپ بورل و انریکه به دلیل ادامه همکاری نزدیک‌شان با ایالات متحده قدردانی می‌کنم.

ما با مشورت با شرکای اروپایی خود همچنان به مسیر دیپلماسی معنادار متعهد هستیم.