رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد

تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز شنبه ۱۸ تیر تمدید شد.

تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز شنبه ۱۸ تیر تمدید شد.