رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مذاکره وزیران امور خارجه ایران و سوئد در مورد وضعیت «حمید نوری»

مذاکره وزیران امور خارجه ایران و سوئد در مورد وضعیت «حمید نوری» وزیر امور خارجه ایران: خواستار آزادی فوری حمید نوری هستیم. وزیر امور خارجه سوئد: سوئد تحت تأثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نخواهد گرفت./ایسنا

مذاکره وزیران امور خارجه ایران و سوئد در مورد وضعیت «حمید نوری»

وزیر امور خارجه ایران:
خواستار آزادی فوری حمید نوری هستیم.

وزیر امور خارجه سوئد:
سوئد تحت تأثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نخواهد گرفت./ایسنا