رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌افزایش مراجعات کرونایی در تهران

‌افزایش مراجعات کرونایی در تهران «زالی» فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران: مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی در استان تهران با علائم مشکوک کرونا افزایش داشته است. تمامی افرادی که شش ماه از آخرین واکسن آن‌ها می‌گذرد نسبت به دریافت دز یادآور اقدام کنند. پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آینده شاهد موج‌های جدیدی از […]

‌افزایش مراجعات کرونایی در تهران

«زالی» فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران:
مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی در استان تهران با علائم مشکوک کرونا افزایش داشته است.

تمامی افرادی که شش ماه از آخرین واکسن آن‌ها می‌گذرد نسبت به دریافت دز یادآور اقدام کنند.

پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آینده شاهد موج‌های جدیدی از ویروس باشیم و از این رو هم‌اکنون فرصت خوبی برای تلقیح دز یادآور واکسن کروناست.