رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه معیشتی سه‌شنبه واریز می‌شود

یارانه معیشتی سه‌شنبه واریز می‌شود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی سه‌شنبه ۲۱ تیر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه معیشتی سه‌شنبه واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی سه‌شنبه ۲۱ تیر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.