رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۱ سال حبس برای ۶ پلیس‌ ساختمانی شهریار

۵۱ سال حبس برای ۶ پلیس‌ ساختمانی شهریار دادستان شهریار: حکم محکومیت به ۵۱ سال حبس، ضبط اموال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی برای ۶ نفر از کارمندان شهرداری شهریار که به‌عنوان مسئولان پلیس ساختمانی فعالیت می‌کردند به اتهام ارتشا، صادر شد‌.

۵۱ سال حبس برای ۶ پلیس‌ ساختمانی شهریار

دادستان شهریار: حکم محکومیت به ۵۱ سال حبس، ضبط اموال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی برای ۶ نفر از کارمندان شهرداری شهریار که به‌عنوان مسئولان پلیس ساختمانی فعالیت می‌کردند به اتهام ارتشا، صادر شد‌.