رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی طولابی قهرمان «عصرجدید۳»

علی طولابی قهرمان «عصرجدید۳» علی طولابی با کسب بیش از ۵ میلیون رای از سوی مردم، برنده فصل سوم مسابقه عصرجدید شد. علی نظری طولابی، پسر نوجوان ۱۳ ساله اهل کوهدشت لرستان مقام نخست و قهرمانی فصل سوم عصرجدید را با ۵میلیون و ۵۶۲هزار و ۴۵۳ رای، کسب کرد.

علی طولابی قهرمان «عصرجدید۳»

علی طولابی با کسب بیش از ۵ میلیون رای از سوی مردم، برنده فصل سوم مسابقه عصرجدید شد.

علی نظری طولابی، پسر نوجوان ۱۳ ساله اهل کوهدشت لرستان مقام نخست و قهرمانی فصل سوم عصرجدید را با ۵میلیون و ۵۶۲هزار و ۴۵۳ رای، کسب کرد.