رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام آمریکایی: ایران به برجام بازنگردد، فشارها ادامه می‌یابد

مقام آمریکایی: ایران به برجام بازنگردد، فشارها ادامه می‌یابد «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ سفید تهدید کرد اگر ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای بازنگردد، واشنگتن به اعمال فشارها بر تهران ادامه خواهد داد.

مقام آمریکایی: ایران به برجام بازنگردد، فشارها ادامه می‌یابد

«جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ سفید تهدید کرد اگر ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای بازنگردد، واشنگتن به اعمال فشارها بر تهران ادامه خواهد داد.