رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه: از قدیم به دنبال روابط اقتصادی با ایران بوده‌ایم

روسیه: از قدیم به دنبال روابط اقتصادی با ایران بوده‌ایم خبرگزاری تاس به نقل از سخنگوی نهاد ریاست جمهوری روسیه: ما از قدیم به دنبال روابط اقتصادی با ایران بوده‌ایم و این روابط تاریخچه‌ای طولانی و پایه و اساسی محکم دارد. محور همکاری‌مان آینده‌نگر است، گذشته‌ای استوار دارد و در حال حاضر بنیادین است. این […]

روسیه: از قدیم به دنبال روابط اقتصادی با ایران بوده‌ایم

خبرگزاری تاس به نقل از سخنگوی نهاد ریاست جمهوری روسیه: ما از قدیم به دنبال روابط اقتصادی با ایران بوده‌ایم و این روابط تاریخچه‌ای طولانی و پایه و اساسی محکم دارد.

محور همکاری‌مان آینده‌نگر است، گذشته‌ای استوار دارد و در حال حاضر بنیادین است. این همکاری تنها می‌تواند برای منافع دوجانبه باشد.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر با همکاری روسیه ساخته شده است.