رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دوره کاردانی و کارشناسی مداحی راه اندازی شد

دوره کاردانی و کارشناسی مداحی راه اندازی شد یوسف ارجونی، رئیس سازمان بسیج مداحان: برای دوره کاردانی و کارشناسی سرفصل‌ها و واحدهای درسی متنوعی را تعریف و تدوین کرده‌اند تا با شروع فعالیت این دانشگاه بتوانیم آن را در اختیار دانشجویان علاقه‌مند قرار دهیم و دانشگاه انقلاب اسلامی را مهد پرورش مداحان تراز انقلاب ‌کنیم. […]

دوره کاردانی و کارشناسی مداحی راه اندازی شد

یوسف ارجونی، رئیس سازمان بسیج مداحان:

برای دوره کاردانی و کارشناسی سرفصل‌ها و واحدهای درسی متنوعی را تعریف و تدوین کرده‌اند تا با شروع فعالیت این دانشگاه بتوانیم آن را در اختیار دانشجویان علاقه‌مند قرار دهیم و دانشگاه انقلاب اسلامی را مهد پرورش مداحان تراز انقلاب ‌کنیم.

مباحثی مانند تاریخ اسلام، تاریخ انبیاء، تبیین معارف اهل بیت و به ویژه حضرت سیدالشهداء (ع)، اصول و فنون مداحی، شعرشناسی، موسیقی در عرصه ستایشگری به عنوان یک بسته کامل در اختیار دانشجویان علاقه‌مند قرار گیرد.