رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصادره املاک گران، در صورت عدم پرداخت مالیات

مصادره املاک گران، در صورت عدم پرداخت مالیات سازمان مالیاتی: مودیان مرتبط با املاک گران قیمت حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات […]

مصادره املاک گران، در صورت عدم پرداخت مالیات

سازمان مالیاتی:
مودیان مرتبط با املاک گران قیمت حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات و ده درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.