رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خانه‌های لوکس

۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خانه‌های لوکس رئیس سازمان امور مالیاتی: در خصوص خانه‌ها و خودروهای لوکس مشمول مالیات، اعتراضی وجود ندارد، یعنی مواردی که توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و بحث مالیات به مالکان آنها اعلام شده، برایشان برگه مطالبه صادر شده است. مجموع مالیات خانه‌های لوکس حدود ۴٠٠ میلیارد تومان و مجموع مالیات […]

۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خانه‌های لوکس

رئیس سازمان امور مالیاتی:
در خصوص خانه‌ها و خودروهای لوکس مشمول مالیات، اعتراضی وجود ندارد، یعنی مواردی که توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و بحث مالیات به مالکان آنها اعلام شده، برایشان برگه مطالبه صادر شده است.

مجموع مالیات خانه‌های لوکس حدود ۴٠٠ میلیارد تومان و مجموع مالیات برای خودروهای لوکس حدود ٨٠٠ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است.