رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد رویترز: به‌روزرسانی وب‌سایت خزانه‌داری دولت آمریکا نشان می‌دهد این کشور روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه دو فرد و چهار نهاد مرتبط با دولت روسیه اعمال کرده است. این تحریم‌ها مطابق با فرمان اجرایی دولت آمریکا مرتبط با دخالت در انتخابات دولت‌های خارجی و فعالیت‌های سایبری مخرب […]

آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد

رویترز: به‌روزرسانی وب‌سایت خزانه‌داری دولت آمریکا نشان می‌دهد این کشور روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه دو فرد و چهار نهاد مرتبط با دولت روسیه اعمال کرده است.

این تحریم‌ها مطابق با فرمان اجرایی دولت آمریکا مرتبط با دخالت در انتخابات دولت‌های خارجی و فعالیت‌های سایبری مخرب وضع شده‌اند.