رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نانسی پلوسی» به تایوان نمی‌رود

«نانسی پلوسی» به تایوان نمی‌رود الجزیره: پس از شدت‌گرفتن هشدارهای پکن به واشنگتن، به‌نظر می‌رسد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصدش را برای سفر به تایوان کنار گذاشته است. او در توئیتر خود درباره سفر دوره ای به برخی کشورهای آسیایی نوشته اما از ذکر نام تایوان خودداری کرده است.

«نانسی پلوسی» به تایوان نمی‌رود

الجزیره:

پس از شدت‌گرفتن هشدارهای پکن به واشنگتن، به‌نظر می‌رسد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصدش را برای سفر به تایوان کنار گذاشته است.

او در توئیتر خود درباره سفر دوره ای به برخی کشورهای آسیایی نوشته اما از ذکر نام تایوان خودداری کرده است.