رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع ممنوعیت صادرات مرغ به عراق

رفع ممنوعیت صادرات مرغ به عراق رئیس سازمان دامپزشکی کشور: بعد از ۶ سال که صادرات مرغ، پر مرغ، تخم مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه‌دار به کشور عراق ممنوع شده بود، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم صادرات همه محصولات مرغداری به عراق آزاد شده است.

رفع ممنوعیت صادرات مرغ به عراق

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

بعد از ۶ سال که صادرات مرغ، پر مرغ، تخم مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه‌دار به کشور عراق ممنوع شده بود، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم صادرات همه محصولات مرغداری به عراق آزاد شده است.