رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: بیمه ناباروری همگانی شد

سخنگوی دولت: بیمه ناباروری همگانی شد علی بهادری جهرمی: ‏با مصوبه دولت: ۱-بیمه ناباروری جزو خدمات بیمه پایه شد، بیمه سلامت همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه را بیمه می‌کند ۲-پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بارداری شد ۳-زایمان طبیعی در همه مراکز معادل صد درصد تعرفه دولتی بیمه می‌شود

سخنگوی دولت: بیمه ناباروری همگانی شد

علی بهادری جهرمی: ‏با مصوبه دولت:
۱-بیمه ناباروری جزو خدمات بیمه پایه شد، بیمه سلامت همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه را بیمه می‌کند

۲-پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بارداری شد

۳-زایمان طبیعی در همه مراکز معادل صد درصد تعرفه دولتی بیمه می‌شود