رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت کلاهبردار و جاعل مهر‌های دولتی

بازداشت کلاهبردار و جاعل مهر‌های دولتی سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ: با رصد‌های اطلاعاتی گسترده کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری اداره سیزدهم پلیس آگاهی فعالیت یک جاعل سابقه‌دار در مرکز تهران شناسایی شد. متهم٦٠ ساله در خانه خود با جعل مهر‌ و سربرگ ارگان‌های دولتی، قضائی و خصوصی از […]

بازداشت کلاهبردار و جاعل مهر‌های دولتی

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ:
با رصد‌های اطلاعاتی گسترده کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری اداره سیزدهم پلیس آگاهی فعالیت یک جاعل سابقه‌دار در مرکز تهران شناسایی شد.

متهم٦٠ ساله در خانه خود با جعل مهر‌ و سربرگ ارگان‌های دولتی، قضائی و خصوصی از شهروندان کلاهبرداری می کند.

متهم پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی در تحقیقات تکمیلی به جرم خود مبنی بر جعل مهر و کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرد.

متهم برای کشف جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.