رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارشاد: امسال اینترنت خبرنگاری با سختگیری بیشتری فعال می‌شود

وزیر ارشاد: امسال اینترنت خبرنگاری با سختگیری بیشتری فعال می‌شود محمدمهدی اسماعیلی: برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود اینترنت تعلق می‌گیرد. همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، […]

وزیر ارشاد: امسال اینترنت خبرنگاری با سختگیری بیشتری فعال می‌شود

محمدمهدی اسماعیلی:

برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود اینترنت تعلق می‌گیرد.

همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.