رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشی از تخلفات وحشتناک فولاد مبارکه

بخشی از تخلفات وحشتناک فولاد مبارکه کشف ۹۰ عنوان تخلف از فولاد مبارکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است./تسنیم

بخشی از تخلفات وحشتناک فولاد مبارکه

کشف ۹۰ عنوان تخلف از فولاد مبارکه

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است./تسنیم