رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی: در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم. محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است. رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار نیست. طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است. اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست.

فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی:
در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار نیست.

طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است.

اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست.