رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شایعه بنزین ۸ هزارتومانی در شرق کرمان و سرایت تقاضا

شایعه بنزین ۸ هزارتومانی در شرق کرمان و سرایت تقاضا یک شایعه فاقد استناد در شرق استان کرمان طی یکی دو روز گذشته افزایش مراجعه به جایگاه‌های سوخت را دامن زد که با بارگیری و تزریق به‌لحظه بنزین، مشکل در این منطقه رفع شد و روال به حالت عادی بازگشت اما گویا برخی دیگر نقاط […]

شایعه بنزین ۸ هزارتومانی در شرق کرمان و سرایت تقاضا

یک شایعه فاقد استناد در شرق استان کرمان طی یکی دو روز گذشته افزایش مراجعه به جایگاه‌های سوخت را دامن زد که با بارگیری و تزریق به‌لحظه بنزین، مشکل در این منطقه رفع شد و روال به حالت عادی بازگشت اما گویا برخی دیگر نقاط نیز متاثر از این شایعه قرار گرفته‌اند.

خبرنگار ایرنا مستقر در جیرفت گزارش می‌کند که متاثر از شرایط شرق استان و برخی شایعات در آنجا، مراجعه به جایگاه های سوخت نیز طی امروز در جیرفت و چند منطقه دیگر اطراف آن رو به ازدیاد گذاشته و برخی شهروندان تصور می کنند کمبودی در بنزین رخ داده است.

این درحالی است که مدیران متولی در استان می گویند نه شاهد بروز مشکلی در تامین سوخت بوده اند که به کمبود سوخت منجر شود و نه مشکلی در انتقال سوخت وجود دارد

مراجعه زیاد از روند معمول به جایگاه ها، خودبه خود می تواند به اتمام سریعتر مخازن جایگاه های سوخت بینجامد لذا شهروندان تنها خبرها را از مراجع و رسانه های رسمی دریافت کنند./ایرنا