رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور ۷۳ هزار مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوزها/ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها پیگیری می‌شود

صدور ۷۳ هزار مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوزها/ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها پیگیری می‌شود خاندوزی، وزیر اقتصاد: تاکنون ۲۳۴ هزار درخواست کسب و کار به درگاه ملی مجوزها واصل شده و ۷۳ هزار مجوز کسب و کار نیز صادر شده است. هیات مقررات زدایی بر جبران عقب ماندگی دستگاه‌هایی همچون وزارت کشور، […]

صدور ۷۳ هزار مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوزها/ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها پیگیری می‌شود

خاندوزی، وزیر اقتصاد:
تاکنون ۲۳۴ هزار درخواست کسب و کار به درگاه ملی مجوزها واصل شده و ۷۳ هزار مجوز کسب و کار نیز صادر شده است.

هیات مقررات زدایی بر جبران عقب ماندگی دستگاه‌هایی همچون وزارت کشور، آموزش و پرورش، نفت، راه و شهرسازی و علوم همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد.

حتما رسیدگی‌های لازم به این تخلفات توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می‌گیرد.