رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: پوتین روی تردید اروپایی‌ها در جنگ اوکراین حساب کرده است

بورل: پوتین روی تردید اروپایی‌ها در جنگ اوکراین حساب کرده است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که رئیس جمهور روسیه روی تردید اروپایی‌ها برای تحمل تبعات جنگ در اوکراین حساب کرده است.

بورل: پوتین روی تردید اروپایی‌ها در جنگ اوکراین حساب کرده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که رئیس جمهور روسیه روی تردید اروپایی‌ها برای تحمل تبعات جنگ در اوکراین حساب کرده است.