رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره جزئیات پاسخ آمریکا به ایران طفره رفت

مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره جزئیات پاسخ آمریکا به ایران طفره رفت لورا روزن خبرنگار امریکایی نوشت: جان کربی، مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره جزئیات پاسخ آمریکا به ایران طفره رفت و گفت: ما نمی‌خواهیم درباره این موضوع به صورت علنی مذاکره کنیم به صورت جدی در حال کار […]

مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره جزئیات پاسخ آمریکا به ایران طفره رفت

لورا روزن خبرنگار امریکایی نوشت:
جان کربی، مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره جزئیات پاسخ آمریکا به ایران طفره رفت و گفت: ما نمی‌خواهیم درباره این موضوع به صورت علنی مذاکره کنیم به صورت جدی در حال کار بر این موضوع هستیم.

خطوط ارتباطی با اتحادیه اروپا باز است.