رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در صورت تامین منابع اعمال می‌شود

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در صورت تامین منابع اعمال می‌شود سخنگوی دولت: افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است. اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته […]

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در صورت تامین منابع اعمال می‌شود

سخنگوی دولت:
افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است.

اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می‌شود.

امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.