رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هفته آینده وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی می‌شود

هفته آینده وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی می‌شود اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور: پیش‌بینی می‌شود که تا قبل از پایان هفته آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود. تغییر یا باقی ماندن برای بنده به عنوان رئیس دفتر و سایرین، در مدار کارآمدی است.

هفته آینده وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی می‌شود

اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور:
پیش‌بینی می‌شود که تا قبل از پایان هفته آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود.

تغییر یا باقی ماندن برای بنده به عنوان رئیس دفتر و سایرین، در مدار کارآمدی است.