رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران رئیس سازمان اکوسای شد

ایران رئیس سازمان اکوسای شد جمهوری اسلامی ایران با رای اعضا به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد.

ایران رئیس سازمان اکوسای شد

جمهوری اسلامی ایران با رای اعضا به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد.