رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: رئیسی شخصاً از قالیباف خواست استیضاح فاطمی امین از دستور کار خارج شود

نماینده مجلس: رئیسی شخصاً از قالیباف خواست استیضاح فاطمی امین از دستور کار خارج شود علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی: استیضاح فاطمی امین براساس تشخیص رئیس مجلس مطرح نشد، البته قالیباف هم براساس درخواستی که خود رئیس جمهور از رئیس مجلس کرده بود، این کار را انجام داد و […]

نماینده مجلس: رئیسی شخصاً از قالیباف خواست استیضاح فاطمی امین از دستور کار خارج شود

علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی:
استیضاح فاطمی امین براساس تشخیص رئیس مجلس مطرح نشد، البته قالیباف هم براساس درخواستی که خود رئیس جمهور از رئیس مجلس کرده بود، این کار را انجام داد و این رویه عرف است.

به عبارت دیگر رئیس جمهور از رئیس مجلس درخواست کرد که به شرطی که شما وزیر صمت را استیضاح نکنید، من این کار را می‌کنم، لذا رئیس مجلس هم از ما خواهش کرد./ منبیان