رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت اتوبوس در ایام اربعین گران می‌شود

بلیت اتوبوس در ایام اربعین گران می‌شود وزیر راه: از ۱۵ تا ۳۰ شهریور، به‌دلیل یک‌سر خالی بودن، بلیت اتوبوس‌هایی که به سمت پایانه‌های مرزی عراق می‌روند، ۷۵ درصد گران می‌شود.

بلیت اتوبوس در ایام اربعین گران می‌شود

وزیر راه: از ۱۵ تا ۳۰ شهریور، به‌دلیل یک‌سر خالی بودن، بلیت اتوبوس‌هایی که به سمت پایانه‌های مرزی عراق می‌روند، ۷۵ درصد گران می‌شود.