رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی بازارچه مرزی باجگیران با ترکمنستان

بازگشایی بازارچه مرزی باجگیران با ترکمنستان با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران بازارچه مرزی مشترک باجگیران با ترکمنستان واقع در قوچان خراسان رضوی پس از دو سال و نیم وقفه بازگشایی شد.

بازگشایی بازارچه مرزی باجگیران با ترکمنستان

با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران بازارچه مرزی مشترک باجگیران با ترکمنستان واقع در قوچان خراسان رضوی پس از دو سال و نیم وقفه بازگشایی شد.