رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور شناسنامه یک روزه شد

صدور شناسنامه یک روزه شد سازمان ثبت احوال کشور: همزمان با هفته دولت، میز خدمت سازمان راه اندازی شد و براساس آن تعویض شناسنامه، عکس‌دار شدن شناسنامه و گواهی یک بار خروج از کشور، یک روزه صادر خواهد شد. در این میز خدمت که از پنجم شهریورماه تا چهارشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ صبح […]

صدور شناسنامه یک روزه شد

سازمان ثبت احوال کشور:

همزمان با هفته دولت، میز خدمت سازمان راه اندازی شد و براساس آن تعویض شناسنامه، عکس‌دار شدن شناسنامه و گواهی یک بار خروج از کشور، یک روزه صادر خواهد شد.

در این میز خدمت که از پنجم شهریورماه تا چهارشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۶ بعدازظهر در سازمان ثبت احوال کشور برپا شده است، خدماتی از جمله درخواست صدور کارت هوشمند ملی، تعویض شناسنامه، عکس‌دار شدن شناسنامه، گواهی یک بار خروج از کشور به عموم مردم ارائه می‌شود.