رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس شورای شهر آبادان بازداشت شد

رئیس شورای شهر آبادان بازداشت شد مرانی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان: رئیس شورای شهر شهرستان آبادان دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد اتهامات نامبرده مربوط به سال ۱۳۹۸ و قبل از انتخاب و انتصاب او به عنوان رئیس شورای شهر شهرستان آبادان است

رئیس شورای شهر آبادان بازداشت شد

مرانی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان: رئیس شورای شهر شهرستان آبادان دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد

اتهامات نامبرده مربوط به سال ۱۳۹۸ و قبل از انتخاب و انتصاب او به عنوان رئیس شورای شهر شهرستان آبادان است