رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«بایدن» معتقد است دیپلماسی و بازگشت به برجام بهترین راه حل است!

«بایدن» معتقد است دیپلماسی و بازگشت به برجام بهترین راه حل است! «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی پیرامون مذاکرات رفع تحریم های ضدایرانی گفت: ما پاسخ خود را (به جوابیه تهران به پیشنهاد برجامی اروپا) داده‌ ایم و امیدواریم به نتیجه مثبتی برسیم؛ زیرا در صورت […]

«بایدن» معتقد است دیپلماسی و بازگشت به برجام بهترین راه حل است!

«جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی پیرامون مذاکرات رفع تحریم های ضدایرانی گفت: ما پاسخ خود را (به جوابیه تهران به پیشنهاد برجامی اروپا) داده‌ ایم و امیدواریم به نتیجه مثبتی برسیم؛ زیرا در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای، حل هر مشکلی در منطقه دشوار خواهد بود.

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره اضافه کرد: (جو) «بایدن» همچنان معتقد است که دیپلماسی و بازگشت به توافق هسته ای بهترین راه حل است و ما به کار در راستای آن ادامه خواهیم داد.