رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال با اروگوئه قطعی شد

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال با اروگوئه قطعی شد با اعلام میرشاد ماجدی دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با اروگوئه امروز قطعی شد. ملی پوشان کشورمان در اتریش دو دیدار دوستانه با سنگال و اروگوئه خواهند داشت.

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال با اروگوئه قطعی شد

با اعلام میرشاد ماجدی دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با اروگوئه امروز قطعی شد.

ملی پوشان کشورمان در اتریش دو دیدار دوستانه با سنگال و اروگوئه خواهند داشت.