رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت اتحادیه اروپا با تعلیق کامل تسهیلات ویزا برای شهروندان روس

موافقت اتحادیه اروپا با تعلیق کامل تسهیلات ویزا برای شهروندان روس جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ما (اتحادیه اروپا) با تعلیق کامل تسهیلات ویزا برای شهروندان روسیه موافقت و از نظر سیاسی توافق کردیم که توافق برای تسهیل صدور ویزا برای روس‌ها را متوقف کنیم. ما نمی‌خواهیم روابط خود را با جامعه روسیه […]

موافقت اتحادیه اروپا با تعلیق کامل تسهیلات ویزا برای شهروندان روس

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

ما (اتحادیه اروپا) با تعلیق کامل تسهیلات ویزا برای شهروندان روسیه موافقت و از نظر سیاسی توافق کردیم که توافق برای تسهیل صدور ویزا برای روس‌ها را متوقف کنیم.

ما نمی‌خواهیم روابط خود را با جامعه روسیه قطع کنیم و رفتار متفاوتی با گروه‌های خاصی از روس‌ها که مخالف جنگ هستند وجود خواهد داشت.

همسایگان روسیه می توانند به طور یکجانبه امنیت خود را با جلوگیری از ورود روس ها تضمین کنند.