رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم به اداره گذرنامه مراجعه نکنند

مردم به اداره گذرنامه مراجعه نکنند با توجه به ازدحام جمعیت در مقابل اداره گذرنامه و تاخیر در انجام امور، مردم برای گرفتن گذرنامه اربعین به پلیس+۱۰ مراجعه کنند.

مردم به اداره گذرنامه مراجعه نکنند

با توجه به ازدحام جمعیت در مقابل اداره گذرنامه و تاخیر در انجام امور، مردم برای گرفتن گذرنامه اربعین به پلیس+۱۰ مراجعه کنند.