رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زائران افغانستانی و پاکستانی اربعین حتما باید ویزای عراق را داشته باشند

زائران افغانستانی و پاکستانی اربعین حتما باید ویزای عراق را داشته باشند حسن پلارک، مسئول هماهنگی کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لغو ویزای عراق فقط برای زائران ایرانی انجام شده است و زائران غیر مقیم دیگر مانند زائران پاکستانی یا افغانستانی حتماً باید ویزای عراق را داشته باشند. اگر پاکستانی‌ها […]

زائران افغانستانی و پاکستانی اربعین حتما باید ویزای عراق را داشته باشند

حسن پلارک، مسئول هماهنگی کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لغو ویزای عراق فقط برای زائران ایرانی انجام شده است و زائران غیر مقیم دیگر مانند زائران پاکستانی یا افغانستانی حتماً باید ویزای عراق را داشته باشند.

اگر پاکستانی‌ها در کشور خودشان ویزای عراق را بگیرند، می‌توانند با مراجعه به ایران از تمامی مرزهای زمینی ترانزیت شوند و عبور کنند اما اگر این افراد ویزای عراق را نداشته باشند، فقط باید از مرز هوایی ایران به سمت عراق خارج شوند.

افغانستانی‌هایی که در ایران برگه مجوز اقامت دارند می‌توانند با همان برگ مجوز اقامت از مرزهای زمینی به سمت عراق بروند و مشکلی برای تردد آنها وجود ندارد.