رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: خوشبینی من برای توافق در وین کمتر شده است

بورل: خوشبینی من برای توافق در وین کمتر شده است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: مذاکرات هسته‌ای ایران در حال انحراف و نه همگرایی است. من همچنان در حال گفت‌وگو با مشارکت کنندگان توافق هسته‌ای ایران هستم. امروز من اطمینان کمتری در این باره دارم که توافق هسته‌ای ایران به سرانجام خواهد رسید.

بورل: خوشبینی من برای توافق در وین کمتر شده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: مذاکرات هسته‌ای ایران در حال انحراف و نه همگرایی است.

من همچنان در حال گفت‌وگو با مشارکت کنندگان توافق هسته‌ای ایران هستم.

امروز من اطمینان کمتری در این باره دارم که توافق هسته‌ای ایران به سرانجام خواهد رسید.