رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور انگلیس استعفا کرد

وزیر کشور انگلیس استعفا کرد به‌دنبال مشخص شدن «لیز تراس» به عنوان جانشین بوریس جانسون نخست وزیر مستعفی انگلیس، «پریتی پاتل» وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.

وزیر کشور انگلیس استعفا کرد

به‌دنبال مشخص شدن «لیز تراس» به عنوان جانشین بوریس جانسون نخست وزیر مستعفی انگلیس، «پریتی پاتل» وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.